fbpx
Wzór przemysłowy_small

Zamówienia pudełek dla instytucji finansów publicznych możliwe do realizacji z wolnej ręki.

Podstawa prawna: Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kluczowa wskazówka: Do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zamawiający musi wykazać, że wykonywanie zamówienia przez innego wykonawcę jest niemożliwe nie tylko ze względu na przysługującą danemu podmiotowi ochronę praw wyłącznych, ale że istnienie takich praw wyłącznych skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia temu podmiotowi..

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! Dobierzemy rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Zobacz, co możesz zrobić z “Poland in the box”