fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVATE POLICY

I.           ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Michał Klepka, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie 5 Klepek Michał Klepka (zwana dalej 5Klepek), mająca swoją siedzibę w Warszawie 03-982 przy ul. Polskich Skrzydeł 6/55, NIP 7162230828, REGON 147269076, email: biuro@5klepek.pl.

II.          CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu korzystania przez Użytkownika z rozwiązań oferowanych przez Administratora. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do korzystania z oferowanych rozwiązań, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO.

III.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, iż:

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: biuro@5klepek.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. zawarcia, należytego wykonania, rozwiązywania umowy lub innych czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy, na podstawie Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i/lub lit. f),
 4. dochodzenia roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 5. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz przepisów szczegółowych,
 6. sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na podstawie Rozporządzenia, Art. 6 ust. 1 lit. b),
 7. marketingu produktów i usług w zakresie uzyskanej zgody, na podstawie Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej z 5Klepek, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 10. 5Klepek jest uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: partnerami 5Klepek) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych określającej cel przetwarzania. Ponadto 5Klepek jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych instytucji publicznych.
 11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, osoba, której dane zostały udostępnione posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
 12. W przypadku uznania, iż 5Klepek przetwarza Twoje dane niewłaściwie i narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IV.          UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. W każdej chwili Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy Administratora, o ile zostały wpisane na wyraźną zgodę Użytkownika. Może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili Użytkownik może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy korzystania z usług na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach, oraz stanowić wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

V.          PLIKI COOKIES

 1. Witryna/Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do:
  • analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.
 2. Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.
 3. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info
 4. Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:
  1. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn
  2. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  3. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.
  4. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
  5. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies
 5. Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
 6. Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu/Aplikacji w pełnym zakresie.

I.         ADMINISTRATOR OF THE PERSONAL DATA

The administrator of personal data is Michał Klepka, running a business called 5Klepek Michał Klepka (hereinafter referred to as 5Klepek), with its registered office in Warsaw 03-982 at 6/55 Polskich Skrzydeł Str., VAT No 7162230828, REGON No 147269076, email: biuro@5klepek.pl

II.          PURPOSES AND BASIS OF DATA PROCESSING

All personal data is processed primarily in order for the User to use the solutions offered by the Administrator. We may process personal data if it is necessary for the purposes of legitimate interests, e.g. for the purposes of marketing our own services and products. We process only the data necessary to use the solutions offered, we never request the provision of sensitive data. We process some data also when we are obliged to do so by law, e.g. for accounting or tax purposes.

The data is processed on the basis of Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws UE L 119, p. 1) – hereinafter referred to as GDPR.

III.          PERSONAL DATA PROTECTION

The administrator informs that:

 1. If any person have any questions regarding personal data or the exercise of rights within the scope of the data subject, please contact us by e-mail: biuro@5klepek.pl.
 2. Personal data will be processed for the purpose of:
 3. conclusion, proper performance, termination of the contract or other activities necessary to perform the concluded contract, pursuant to the Regulation, art. 6 sec. 1 lit. a) – c) and / or lit. f),
 4. pursuing claims pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. f, as necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Administrator,
 5. fulfillment of obligations arising from legal provisions or performance of tasks in the public interest, pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. c) and e) and specific provisions,
 6. selling goods or services via a mobile application, pursuant to the Regulation, Art. 6 sec. 1 lit. b),
 7. marketing of products and services within the scope of obtained consent, pursuant to the Regulation, art. 6 sec. 1 lit. b) and f)
 8. The recipients of personal data will be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions. In addition, the data may be transferred to entities processing personal data at the request of the administrator, including IT service providers, data processors for the purpose of debt collection.
 9. Personal data will be stored for the duration of the contract concluded with 5Klepki, in connection with which your personal data is processed, and after this period until the expiry of the limitation period for claims. However, your personal data recorded in the accounting documentation will be kept for the period specified in applicable law, including tax regulations.
 10. 5Klepek is entitled to transfer personal data to third parties (hereinafter: 5Klepek partners) for the purpose and to the extent necessary for the correct and proper performance of the concluded contract. Therefore, personal data may be transferred to other entities on the basis of an agreement on entrusting the processing of personal data specifying the purpose of processing. In addition, 5Klepek is obliged to provide your personal data on the basis of mandatory provisions of law, including at the request of authorized public institutions.
 11. Subject to restrictions resulting from the GDPR and other legal provisions, the person whose data has been disclosed has the right to access their personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer personal data, the right to object, and the right to withdraw consent at any time, if the processing is based on consent.
 12. If it is found that 5Klepek is processing your data incorrectly and violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 13. Providing personal data is obligatory under the law and in the remaining purpose it is voluntary.
 14. Personal data will not be transferred to any data recipients and will not be processed in an automated manner and will not be profiled.

IV.          USER PERMISSIONS

 1. At any time, the User may request that his personal data be removed from the Administrator’s database, provided that they were entered with the express consent of the User. He may also withdraw consent to the processing of his data at any time. In the event that the processed data is inconsistent with reality or incomplete, the User has the right to request rectification or supplementation. At any time, the User may request that all his data processed by the Administrator be provided to him. The User has the right to object to the processing of his personal data. The objection may be lodged with the supervisory authority, which is the President of the Personal Data Protection Office.
 2. Providing personal data may be a condition for concluding a contract for the use of services on the terms set out in separate Regulations, and constitute a statutory requirement to fulfill obligations under the law. Failure to provide your personal data will result in the inability to conclude the contract and its implementation.

V.          COOKIES

 1. The website / Application does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.
 2. The website/application uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the user’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (e.g. web browser). Persistent cookies are stored on the user’s end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the user.
 3. The data obtained by us thanks to cookies is not assigned to a specific person.
 4. Data collected automatically can be used for:
  1. analysis of user behaviour on websites or to collect demographic data about our users (using the Google Analytics tool);
  2. creating statistics that help to understand how website Users use websites, which allows improving their structure and content;
  3. maintaining the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website.
 5. We use Google Analytics, a website statistics service provided by Google, thanks to which cookies are placed on your device. The information generated by the cookie about your use of the Website (including your IP address where you are on the Internet) will be transmitted and stored by Google. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the Website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet use. Google may also transfer such information to external entities, if required by law or if external entities process it on behalf of Google. Google will not associate your IP address with other data held by Google. For more information about Google Analytics, please see the information on Cookies and Analytics, and the Data Privacy Policy for Google Analytics regarding Google Analytics. You can also choose to opt out of placing the above-mentioned files on your device at the Google Analytics Opt-out address.
 6. We use DoubleClick technology, which displays banners on various websites, collects information about users visiting these websites, in order to more accurately match the displayed advertisements to the user’s profile. These files are designed to assist publishers and advertisers in providing targeted audience targeting services. DoubleClick uses cookies to show you more relevant ads. Some common uses are displaying ads according to your interests, improving campaign performance reports, and skipping ads that the user has already seen. DoubleClick cookies do not contain personally identifiable information. Sometimes such a file contains an additional identifier similar to the cookie ID. It indicates the advertising campaign for which the user was the recipient. However, DoubleClick does not save any personally identifiable information in the cookie.
 7. Users may opt out of the use of third-party cookies to display interest-based advertising. If so, visit aboutads.info
 8. The website user can disable cookies on their own by changing the settings in their web browser:
  1. Blocking cookies in Mozilla Firefox: In the “Tools” menu, select “Options” and the “Privacy” tab in them. The browser allows you to disable user tracking altogether or delete individual cookies of individual websites.
  2. Blocking cookies in Internet Explorer: In the “Tools” menu, select “Internet Options” and in them the “Privacy” tab. A special slider can regulate the general level of privacy or use the “Websites” button to manage the settings of individual websites.
  3. Blocking cookies in the Opera browser: Use the “Opera” button in the upper left corner to open the menu and select “Settings” and then “Clear browsing history …”.
  4. Blocking cookies in Chrome: In the menu hidden under three horizontal lines in the upper right corner of the browser, select “Tools” and then “Clear browsing data …”. In addition to the ability to clear cookies, there is a link “More information”, which leads to a detailed description of the browser’s privacy functions.
  5. Blocking cookies in Safari: In the “Safari” menu, select “Preferences” and in them the “Privacy” tab. There are numerous options for cookies.
 9. Blocking cookies on mobile phones, tablets and other mobile devices: Each phone model can support this function in a different way. Therefore, we encourage you to read the privacy options in the documentation on the website of the manufacturer of a given mobile device.
 10. Please be advised that the lack of acceptance of certain cookies may prevent the proper operation of the website / Application to the full extent.