fbpx

Pierwsze tygodnie pandemii COVID-19 było okresem wielkiej próby dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niemal codziennie spływały negatywne informacje z frontu walki z wirusem, czego dowodem był regularny brak środków ochrony osobistej pracowników służby zdrowia.

Odpowiedzią na sytuację kryzysową była akcja właścicieli drukarek 3D – Drukarze dla Szpitali, w ramach której drukowane były przyłbice. Marka “Polska w Pudełku/Poland in the Box” zaangażowała się zarówno w druk, jak i organizację montażu i logistyki przyłbic. Wartością dodaną były pamiątkowe pudełka o kształcie Polski, przekazane drukarzom i szpitalom.

Akcja przygasła po wprowadzeniu technologii wtrysku, ale przez 2 miesiące Drukarzom udało się wytworzyć kilka tysięcy przyłbic. Dziękujemy za możliwość udziału w AKCJI!

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: